Rozpis

Organizácia súťaže

Organizátor súťaže: Krajský zväz judo Žilina
Riaditeľ súťaže: Ing. Šenkár Miroslav
Pod patronátom Olympijského klubu Žilina.
Rozhodcovia: zabezpečí usporiadateľ kola

47. ročník celoročnej súťaže pozostáva zo 7 turnajov (kôl).

Termíny turnajov

KoloDátumMestoKlub
1.5.2.2022MartinJudo Club ZŤS Martin
2.19.3.2022ŽilinaTJ Mladosť Žilina
3.2.4.2022Kysucké Nové MestoJudo San Kysucké Nové Mesto
4.18.6.2022ŽilinaTJ Mladosť Žilina
5.18.8.2022MošovceJudo Club ZŤS Martin
6.24.9.2022MartinJudo Club ZŤS Martin
7.10.12.2022ŽilinaTJ Mladosť Žilina

Mapa

Mapa hál a telocviční, v ktorých sa konajú jednotlivé kolá.

Registrácia

Prihlásenie pretekárov na kolo

Prihlasovanie (a odhlasovanie) pretekárov: do soboty 8.00 (pred turnajom) elektronicky na: judoturnaj.sk.

Prihlasovať pretekárov so skutočnou hmotnosťou bez kimona!

Vykonnostné triedy

 1. profi - skúsení pretekári,
 2. pokročilí - už chodia na súťaže,
 3. začiatočníci.

Platnosť údajov a sankcie

Tréner (zástupca klubu na turnaji) je zodpovedný za údaje pri prihlasovaní pretekára/ky.

Pri zistení nepravdivých údajov počas priebehu turnaja (vek, výkonnosť, väčšia hmotnosť o viac ako 1 kg) - pokuta za pretekára 10 €. Pokuta je splatná hneď po prevážení pretekára u riaditeľa súťaže. Dokiaľ nebude zaplatená pokuta, nebudú môcť pokračovať v turnaji všetci pretekári klubu previnilého pretekára.

Organizácia turnaja (kola)

Epidemiologická situácia

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu vo výskyte ochorenia COVID-19, prosíme o dodržiavanie aktuálne platných hygienických doporučení - predovšetkým hygienickej zásady ROR (rúško-odstup-ruky). Nosenia rúšok patrí k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Podrobnejšie informácie na ÚVZ SR a Korona.

Časový rozpis

 • Prezentácia pretekárov, platenie štartovného: 8.00-8.30
 • Losovanie: 8.30-9.00
 • Začiatok turnaja: 9.00

Usporiadateľ kola zabezpečí

 • priestory a zápasovú plochu
 • rozhodcov
 • časomeračov
 • ukazovatele výsledkov (monitory pre každú tatami, 1 monitor pre divákov s poradím zápasov)

Organizácia zápasov

 • Turnaj bude prebiehať v skupinách o 2-6 pretekároch.
 • V prípade, že sú v skupine len 2 pretekári, vybojujú medzi sebou 2 zápasy.
 • V prípade rovnosti bodov pretekárov sa víťazstvo v skupine určí podľa nasledovných kritérií v tomto poradí: vzájomné zápasy, váha.

Losovanie

 • Na losovaní je prítomný za každý klub aspoň jeden zástupca.
 • Pretekár, ktorý nemá zaplatené štartovné nebude zalosovaný.
 • Pri rozdeľovaní pretekárov do skupín sa prihliada na výkonostný stupeň pretekára, ako aj na to, aby mal pretekár čo najviac kvalitných zápasov.
 • Je možné spájať chlapcov a dievčatá do jednej skupiny.
 • Spájanie váhových kategórií, prípadne presun pretekára do skupiny inej váhovej alebo vekovej kategórie je podmienené súhlasom zástupcu klubu, ktorý je prítomný pri losovaní.

Pravidlá

Súťaže všetkých kategórií prebiehajú podľa platných pravidiel juda Slovenského zväzu judo.

Kategórie

Štandardne sú pre jednotlivé vekové skupiny určené nasledovné váhové kategórie, zástupcovia klubov na losovaní môžu v prípade zhody vytvoriť podľa potreby aj dalšie váhové kategórie.

Super mini

U9: MU9 - Super mini chlapci, FU9 - Super mini dievčatá (rok narodenia 2016-2014)

Hmotnostné kategórie: do 24 kg, do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, nad 60 kg.

Mini

U11: MU11 - Mini chlapci, FU11 - Mini dievčatá (rok narodenia 2013-2012)

Hmotnostné kategórie: do 24 kg, do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, nad 60 kg.

Mladší žiaci

MU13 - Mladší žiaci (rok narodenia 2011-2010)

Hmotnostné kategórie do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, nad 66 kg.

FU13 - Mladšie žiačky (rok narodenia 2011-2010)

Hmotnostné kategórie do 25 kg, do 28 kg, do 32 kg, do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, nad 63 kg.

Starší žiaci

MU15 - Starší žiaci (rok narodenia 2009-2008)

Hmotnostné kategórie: do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, nad 73 kg.

FU15 - Staršie žiačky (rok narodenia 2009-2008)

Hmotnostné kategórie: do 32 kg, do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, nad 63 kg.

Dorastenci

MU18 - Dorastenci (rok narodenia 2007-2005)

Hmotnostné kategórie: do 45 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 90 kg, nad 90 kg.

FU18 - Dorastenky (rok narodenia 2007-2005)

Hmotnostné kategórie: do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg, nad 70 kg.

Výsledky turnaja

Bodovanie pretekárov

Pretekár získava v jednotlivých turnajoch (kolách) body za umiestnenie v skupine podľa nasledovnej tabuľky:

Počet pretekárov v skupine6 pretekárov5 pretekárov4 pretekári3 pretekári2 pretekári
1. miesto6 bodov5 bodov4 body3 body2 body
2. miesto5 bodov4 body3 body2 body1 bod
3. miesto4 body3 body2 body1 bod
4. miesto3 body2 body1 bod
5. miesto2 body1 bod
6. miesto1 bod

Vyhodnotenie turnaja (kola)

 • Pretekár je ocenený za 1.-3. miesto v skupine na každom kole diplomom.
 • Organizátor zabezpečí pre pretekárov na 1.-3. mieste v jednotlivých vekových a váhových kategóriách diplomy.
 • Vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie diplomov pretekárom zabezpečí usporiadateľa kola.

Hodnotenie v ročníku

 • Umiestenie jednotlivých pretekárov v jednotlivých kolách sa zarátava do celkového hodnotenia jednotlivcov a klubov.
 • Hodnotenie dlhodobej súťaže sa robí na základe bodov získaných v prvých 6 kolách súťaže, 7. kolo sa nezapočítava do celkového hodnotenia.
 • Vyhodnotenie výsledkov prebehne v rámci záverečného, 7. kola súťaže.
 • Vyhodnotenie prebieha pod hlavičkou organizátora dlhodobej súťaže a za jeho realizáciu je zodpovedný riaditeľ súťaže.

Ocenenia najlepších pretekárov danej vekovej a váhovej kategórie

Tento ročník nebude mať celkové hodnotenie najlepších pretekárov vekovej a váhovej kategórie vzhľadom na nemožnosť usporiadať regulárne turnaje kvôli pandémii koronavírusu.

Ocenenia najlepších pretekárov klubu

 • Pretekár s najvyšším počtom bodov v rámci klubu získa Pohár pre najlepšieho pretekára klubu.
 • Ocenení budú len pretekári, ktorí sa zúčastnili aspoň 3 bodovacích kôl súťaže.

Ocenenia najlepších klubov

Tento ročník nebude mať celkové hodnotenie najlepších klubov vzhľadom na nemožnosť usporiadať regulárne turnaje kvôli pandémii koronavírusu.

Financie

Štartovné: 5 € za pretekára na každom turnaji.

Žilina 6.4.2022

Organizátor: ŠTK KZJ Žilina
Ing. Šenkár Miroslav