Rozpis

Organizácia súťaže

Organizátor súťaže: Krajský zväz judo Žilina
Riaditeľ súťaže: Ing. Šenkár Miroslav
Pod patronátom Olympijského klubu Žilina.
Rozhodcovia: zabezpečí usporiadateľ kola

41. ročník celoročnej súťaže pozostávajúci zo 6 turnajov (kôl).

Termíny turnajov

Jarná časť

KoloDátumMestoVýcvikový táborKlub
1.20.1.2018Považská BystricaCTM severSparta Považský Bystrica
2.17.3.2018Kysucké Nové Mesto-Judo San Kysucké Nové Mesto, Slávia ŽU Žilina
3.7.4.2018MartinCTM severJC ZŤS Martin
4.9.6.2018PrievidzaCTM severJC Sokol Prievidza

Jesenná časť

KoloDátumMestoVýcvikový táborKlub
5.29.9.2018MartinCTM severJC ZŤS Martin
6.27.10.2018Žilina-TJ Mladosť Žilina

Registrácia

Prihlásenie pretekárov na kolo

Prihlasovanie (a odhlasovanie) pretekárov: do soboty 8.00 (pred turnajom) elektronicky na: olympiadasever.judoturnaj.sk.

Prihlasovať pretekárov so skutočnou hmotnosťou bez kimona!

Vykonnostné triedy

 1. profi - skusení pretekári,
 2. pokročilí - už chodia na súťaže,
 3. začiatočníci,
 4. sumo - vytláčanie (super mini, mini a nováčikovia, ktorí nevedia techniky juda).

Platnosť údajov a sankcie

Tréner (zástupca klubu na turnaji) je zodpovedný za údaje pri prihlasovaní pretekára/ky.

Pri zistení nepravdivých údajov počas priebehu turnaja (vek, výkonnosť, väčšia hmotnosť o viac ako 1 kg) - pokuta za pretekára 10 €. Pokuta je splatná hneď po prevážení pretekára u riaditeľa súťaže. Dokiaľ nebude zaplatená pokuta, nebudú môcť pokračovať v turnaji všetci pretekári klubu previnilého pretekára.

Organizácia turnaja (kola)

Časový rozpis

 • Prezentácia pretekárov: 8.00-8.30
 • Losovanie: 8.30-9.00
 • Začiatok turnaja: 9.00
 • Spoločný tréning: hneď po skončení suťaže

Usporiadateľ kola zabezpečí

 • priestory a zápasovú plochu
 • rozhodcov
 • časomeračov
 • ukazovatele výsledkov (monitory pre každú tatami, 1 monitor pre divákov s poradím zápasov)

Organizácia zápasov

 • Turnaj bude prebiehať v skupinách o 2-6 pretekároch.
 • V prípade, že sú v skupine len 2 pretekári, vybojujú medzi sebou 2 zápasy.
 • V prípade rovnosti bodov pretekárov sa víťazstvo v skupine určí podľa nasledovných kritérií v tomto poradí: vzájomné zápasy, váha.

Losovanie

 • Na losovaní je prítomný za každý klub aspoň jeden zástupca.
 • Pri rozdeľovaní pretekárov do skupín sa prihliada na výkonostný stupeň pretekára, ako aj na to, aby mal pretekár čo najviac kvalitných zápasov.
 • Je možné spájať chlapcov a dievčatá do jednej skupiny.
 • Spájanie váhových kategórií, prípadne presun pretekára do skupiny inej váhovej alebo vekovej kategórie je podmienené súhlasom zástupcu klubu, ktorý je prítomný pri losovaní.

Pravidlá

Súťaže všetkých kategórií prebiehajú podľa platných pravidiel juda Slovenského zväzu judo s nasledovnými výnimkami:

 • Zápasy vekových kategórií do 11 rokov (Super mini a Mini) prebiehajú na 2 ippony, t.j. po dosiahnutí prvého ipponu sa zápas preruší. Získané hodnotenia zostávajú v platnosti a pokračuje sa až do dosiahnutia druhého ipponu alebo vypršania času.
  1. príklad: ak prvý pretekár získa za hody nasledovné ocenenia: wazari, ippon, wazari - zápas končí vyhlásením druhého ipponu.
  2. príklad: ak prvý pretekár získa hodnotenie wazari, druhý získa ippon, potom prvý získa ippon a dôjde k vypršaniu časového limitu - zápas vyhráva prvý pretekár.
 • Čas trvania zlatého skóre (golden score) je pre všetky kategórie 1 minúta.

Sumo

 • Zápasy 4. triedy sumo - vytláčanie z tatami, prebieha na dva ippony. Začína sa zo základného úchopu na povel hajime. Víťazom je ten, kto vytlačí alebo potiahne súpera mimo zápasovú plochu oboma nohami, alebo ak sa súper dotkne tatami inou časťou tela (koleno, ruka...) Zakázané je strhávať súpera priamo dole na tatami.
 • Čas trvania zápasu sumo je 1 minúta.
 • Sumo je zamerané na vychyľovanie (kuzuši), pohyb po tatami (šintai) a využitie súperovej energie.

Výsledky pretekárov triedy sumo sa nezarátavajú do výsledkov klubu.

Kategórie

Štandardne sú pre jednotlivé vekové skupiny určené nasledovné váhové kategórie, zástupcovia klubov na losovaní môžu v prípade zhody vytvoriť podľa potreby aj dalšie váhové kategórie.

U9: MU9 - Super mini chlapci, FU9 - Super mini dievčatá (rok narodenia 2012-2010)

Hmotnostné kategórie: do 20 kg, do 22 kg, do 24 kg, do 26 kg, do 28 kg, do 30 kg, do 32 kg, do 34 kg, do 36 kg, do 38 kg, do 40 kg, nad 40 kg.

U11: MU11 - Mini chlapci, FU11 - Mini dievčatá (rok narodenia 2009-2008)

Hmotnostné kategórie: do 28 kg, do 30 kg, do 32 kg, do 34 kg, do 36 kg, do 38 kg, do 40 kg, do 42 kg, do 45 kg, do 50 kg, nad 50 kg.

U13: MU13 - Mladší žiaci, FU13 - Mladšie žiačky (rok narodenia 2007-2006)

Hmotnostné kategórie do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 65 kg, nad 65 kg.

U15: MU15 - Starší žiaci, FU15 - Staršie žiačky (rok narodenia 2005-2004)

Hmotnostné kategórie: do 45 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, nad 81 kg.

U17: MU17 - Dorastenci, FU17 - Dorastenky (rok narodenia 2003-2001)

Hmotnostné kategórie: do 45 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, nad 81 kg.

Výsledky turnaja

Bodovanie pretekárov

Pretekár získava v jednotlivých turnajoch (kolách) body za umiestnenie v skupine podľa nasledovnej tabuľky:

Počet pretekárov v skupine6 pretekárov5 pretekárov4 pretekári3 pretekári2 pretekári
1. miesto6 bodov5 bodov4 body3 body2 body
2. miesto5 bodov4 body3 body2 body1 bod
3. miesto4 body3 body2 body1 bod
4. miesto3 body2 body1 bod
5. miesto2 body1 bod
6. miesto1 bod

Pretekári triedy sumo nezískavajú body.

Ak sú v skupine pretekári sumo (výkonnostná trieda 4) a judisti (výkonnostná trieda 1, 2 alebo 3), body získavajú len pretekári judisti, a to len za zápasy s judistami. Skupina sa teda hodnotí, ako keby tam pretekári sumo neboli.

Vyhodnotenie turnaja (kola)

 • Pretekár je ocenený za 1.-3. miesto v skupine na každom kole diplomom.
 • Organizátor zabezpečí pre pretekárov na 1.-3. mieste v jednotlivých vekových a váhových kategóriách diplomy.
 • Vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie diplomov pretekárom zabezpečí usporiadateľa kola.

Hodnotenie v ročníku

 • Umiestenie jednotlivých pretekárov v jednotlivých kolách sa zarátava do celkového hodnotenia jednotlivcov a klubov.
 • Hodnotenie dlhodobej súťaže sa robí na základe bodov získaných v prvých 5 kolách súťaže, 6. kolo sa nezapočítava do celkového hodnotenia.
 • Pretekári triedy sumo nezískavajú body a ich výsledky sa nezarátavajú do celkového hodnotenia.
 • Vyhodnotenie výsledkov prebehne v rámci záverečného, 6. kola súťaže.
 • Vyhodnotenie prebieha pod hlavičkou organizátora dlhodobej súťaže a za jeho realizáciu je zodpovedný riaditeľ súťaže.

Ocenenia najlepších pretekárov danej vekovej a váhovej kategórie

 • Pretekári na 1.-3. mieste vekovej a váhovej kategórie získajú medailu, diplom.
 • Ocenení budú len pretekári, ktorí sa zúčastnili aspoň 3 bodovacích kôl súťaže.

Ocenenia najlepších pretekárov klubu

 • Pretekár s najvyšším počtom bodov v rámci klubu získa Pohár pre najlepšieho pretekára klubu.
 • Ocenení budú len pretekári, ktorí sa zúčastnili aspoň 3 bodovacích kôl súťaže.

Ocenenia najlepších klubov

 • Celkový počet bodov 10 pretekárov jednotlivých klubov, ktorí získali za jednotlivé kolá najviac bodov, určuje poradie klubov.
 • Kluby na 1.-5. mieste získajú pohár.

Financie

Štartovné: 3 € za pretekára na každom turnaji.

Žilina 20.1.2018

Organizátor: ŠTK KZJ Žilina
Ing. Šenkár Miroslav