Celkové poradie klubov

Rok 2020, 43. ročník

Tento ročník nebude mať celkové hodnotenie vzhľadom na nemožnosť usporiadať regulárne turnaje kvôli pandémii koronavírusu.