Archív: celkové poradie klubov

Rok 2022, 47. ročník

Tento ročník nebude mať celkové hodnotenie vzhľadom na nemožnosť usporiadať regulárne turnaje kvôli pandémii koronavírusu.