Archív: celkové poradie klubov

Rok 2021, 46. ročník

Tento ročník nebude mať celkové hodnotenie vzhľadom na nemožnosť usporiadať regulárne turnaje kvôli pandémii koronavírusu.