Archív: celkové poradie klubov

Rok 2020, 45. ročník

Tento ročník nebude mať celkové hodnotenie vzhľadom na nemožnosť usporiadať regulárne turnaje kvôli pandémii koronavírusu.